sobota 16 Sty 2021

Regulamin

Ogólnopolski Konkursu Wiedzy o Turystyce

I. Cel

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce jest międzywojewódzkim przedsięwzięciem, którego zadaniem jest:

 • wyróżnienie szczególnie uzdolnionych uczniów,
 • zdobycie doświadczenia przydatnego podczas części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa,
 • promocja kształcenia na kierunkach związanych z turystyką,
 • pobudzenie zainteresowania tematyką turystyki,
 • wymiana doświadczeń zawodowych,
 • pozyskanie kandydatów na studia, przedstawienie oferty Uczelni,
 • współpraca między podmiotami kształcącymi w/w zawodach.

II. Organizator

Organizatorem konkursu jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. Nad organizacją i prawidłowym przebiegiem konkursu nadzór sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu powołany przez organizatora.

Skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu:

 • Dr Joanna Kantyka - przewodnicząca,
 • Dr Wojciech Chudy,
 • Dr Krzysztof Cieślikowski,
 • Mgr Jolanta Dąbrowska,
 • Mgr Wojciech Gawron.

III. Uczestnicy

Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego oraz innych województw, kształcących się w zawodach technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa i innych.

IV. Zasady

Konkurs odbywa się w siedzibie Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Poniżej przedstawiono zakres tematyczny pytań testowych:

 1. Istota i rola turystyki.
 2. Rodzaje turystyki i ruch turystyczny.
 3. Usługi turystyczne.
 4. Rynek turystyczny.
 5. Marketing w turystyce.
 6. Produkt turystyczny.
 7. Cena i dystrybucja produktu turystycznego.
 8. Metody promocji w turystyce.
 9. Informacja turystyczna.
 10. Pilotaż, przewodnictwo turystyczne i obsługa klientów.
 11. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych.
 12. Podstawy hotelarstwa.
 13. Organizacje turystyczne w Polsce.
 14. Jerzy Kukuczka jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów.
 • Konkurs odbędzie się 26.02.2020 r. o godzinie 1000.
 • Uczestnicy w czasie 30 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się z 30 pytań zamkniętych i 3 pytań otwartych.
 • Maksymalna liczba uczestników z danej szkoły - 3 uczniów (aby brać  udział w klasyfikacji zespołowej, wymagany jest komplet tj. 3 uczniów z danej szkoły).
 • Prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Werdykt Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest ostateczny.
 • Koszty dojazdu uczestników pokrywają szkoły uczestniczące.

V. Zgłoszenia

Zainteresowana szkoła zgłasza kandydatów do Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Turystyce w nieprzekraczalnym terminie do 16.12.2019 r. poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej  www.kwot.awf.katowice.pl w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

VI. Laureaci

Ogłoszenie werdyktu Komitetu Organizacyjnego Konkursu i uroczystość wręczenia nagród odbędzie w siedzibie AWF około godziny 1400.

VII. Sprawy ogólne

Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Komitet Organizacyjny Konkursu.

Profil FB

Patronat honorowy

Sponsorzy