sobota 16 Sty 2021

O konkursie

Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach to uczelnia, która kształci studentów na trzech wydziałach. Na Wydziale Wychowania Fizycznego kształcimy specjalistów z zakresu wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, aktywności fizycznej i żywienia w zdrowiu publicznym, na Wydziale Fizjoterapii specjalistów z fizjoterapii, a na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką specjalistów w zakresie zarządzania:

I stopień (licencjat), specjalności:

  • zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią,
  • zarządzanie sportem,
  • zarządzanie usługami zdrowotnymi.

II stopień (magister), specjalność:

  • zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi,
  • zarządzanie kapitałem ludzkim.

Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką w AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jest jedynym w Polsce Wydziałem Zarządzania w Akademii Wychowania Fizycznego. Wykorzystując potencjał naukowy (wysokiej klasy naukowców, specjalistów oraz praktyków) zrodził się pomysł animowania konkursu, którego nadrzędnym celem byłaby promocja kształcenia wykwalifikowanych kadr sektora turystycznego.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Turystyce jest przedsięwzięciem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w specjalnościach: technik obsługi turystycznej i technik hotelarstwa i innych.

26 lutego 2020 r. o godz. 1000 w Auli im. L. Deca w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy zgłoszą swój udział w konkursie, będą mieli możliwość zweryfikowania swojej wiedzy oraz umiejętności, a także zdobycia atrakcyjnych nagród.

Uczestnicy w przeciągu 30 minut rozwiążą test jednokrotnego wyboru, który będzie składał się z 30 pytań zamkniętych i 3 otwartych. Prace konkursowe będą oceniane przez Komitet Organizacyjny Konkursu. Maksymalna liczba uczestników z jednej szkoły ponadgimnazjalnej to 3 uczniów.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach. W pomoc organizacyjną włączył się także Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi.

Profil FB

Patronat honorowy

Sponsorzy