sobota 16 Sty 2021

Aktualności

Podsumowanie III edycji konkursu

W dniu 22 luty 2017r. z inicjatywy i w ramach współpracy Zakładu Zarządzania w Turystyce oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi odbyła się III edycja Konkursu Wiedzy o Turystyce. W Konkursie wzięło udział 132 uczniów z 32 szkół ponadgimnazjalnych m.in. z: Mysłowic, Opola, Rudy Śląskiej, Krakowa, Cieszyna, Mikołowa, Tychów, Piekar Śląskich, Żor, Zabrza Częstochowy, Gliwic, Poręby, Będzina, Czeladzi, Chorzowa i Chodzieży oddalonej od Katowic o 400km. W trakcie trwania imprezy uczniowie rozwiązywali test wiedzy ale także mogli wysłuchać prezentacji na temat "Atrakcyjności Katowic na rynku turystycznym", którą wygłosił Pan Krystian Gryglaszewski pracownik Wydziału Promocji UM Katowice. Uczniowie jak i nauczyciele zapoznali się także z ofertą edukacyjną Uczelni oraz zwiedzili budynki AWF Katowice.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, nauczycielom oraz gościom. Podziękowania składamy także sponsorom konkursu za ufundowanie atrakcyjnych nagród a Prezydentowi Miasta Katowice i Śląskiej Organizacji Turystycznej za Honorowy Patronat nad Konkursem. Do zobaczenia za rok! Dr Joanna Kantyka - Organizator Konkursu.

Profil FB

Patronat honorowy

Sponsorzy